Jeżeli chcemy powiedzieć, że coś obejmuje cały świat, państwo lub region, używamy cząstki -weit (od słowa weit- szeroki,daleko), np.