sitzen vs. sich setzen

| Napisany przez | Kategorie: Generał

„SITZEN” vs.” SICH SETZEN” 🤷‍♀️
Czym one się od siebie różnią ❓❓

Czasownik „sitzen” oznacza siedzieć..
PRZYKŁAD : Wir sitzen in der Küche. /Siedzimy w kuchni.

Natomiast czasownik zwrotny „sich setzen” oznacza siadać..
PRZYKŁAD : Setz dich! Usiądź!

Prawda, że proste ❓❓😜

Od góry
Tłumaczyć